دیپرسون یونگ رانا نماینده اسیتژ نپال می باشد و برای شرکت در جلسه اسیتژ آسیا در چنای حضور داشت و نمایش آخرین برگ را در آنجا دیده است.
کریشناکومار کارگردان و بازیگر تئاتر و اهل چنای هند می باشد. او با دو نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر کودکان چنای شرکت بود.
عمران خان بازیگر و کارگردان تئاتر می باشد. او اهل دهلی نو است و برای شرکت در جلسه اسیتژ آسیا در چنای بود و اجرای آخرین برگ را در آنجا…
مصاحبه تلویزیون ملی بوسنی و هرزگوین با کارگردان و یکی از عروسک گردانان تئاتر آخرین برگ
صفحه2 از2