• آخرین برگ

  آخرین برگ

  گروه تئاتر سیمرغ با همراهی بازیگران وعروسک گردانهایی
  از کشورهای انگلستان ، ترکیه ، آمریکا وکانادا در حال تولید
  نمایش عروسکی " آخرین برگ " برای اجرا در سراسر دنیا می باشد .

  اطلاعات بیشتر

 • بیوگرافی عوامل نمایش

  بیوگرافی عوامل نمایش

  بیوگرافی عوامل نمایش را مشاهده نمایید

  اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار