• آخرین برگ

    آخرین برگ

    گروه تئاتر سیمرغ با همراهی بازیگران وعروسک گردانهایی
    از کشورهای انگلستان ، ترکیه ، آمریکا وکانادا در حال تولید
    نمایش عروسکی " آخرین برگ " برای اجرا در سراسر دنیا می باشد .

    اطلاعات بیشتر

  • بیوگرافی عوامل نمایش

    بیوگرافی عوامل نمایش

    بیوگرافی عوامل نمایش را مشاهده نمایید

    اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار